Home Czuwania 33. Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy
33. Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy

19/20 października 2018 r.

"Z dala od kraju pamiętaj o Oczyźnie - służ jej całą duszą"

 Tegoroczne, 33. już Czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy na Jasnej Górze miało miejsce w noc 19/20 października i przebiegało pod hasłem: Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie [...] służ jej całą duszą. Jest to zdanie, które zostało zapisane w Liście Prymasa kard. Hlonda, skierowanym do rodaków na obczyźnie, a datowanym na 31 października 1931 roku.
Ponad 2 tys. osób przybyło na Jasną Górę na 33. Modlitewną Noc Czuwania w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy. Podczas nocnej modlitwy, która rozpoczęła się w piątek 19 października, zanoszone były prośby za rodaków przebywających za granicą i wszystkie rodziny doświadczone rozłąką. Z racji 100-lecia niepodległości, wybrzmiała również modlitwa za Ojczyznę.

Spotkanie odbywało się pod hasłem: ?Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie ? służ jej całą duszą?. To słowa Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda wypowiedziane do rodaków w 1931 r. Organizatorami Czuwania są księża chrystusowcy (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej), we współpracy z siostrami misjonarkami Chrystusa Króla.

Na modlitwę do sanktuarium przybyli Polacy głównie z: USA, Niemiec, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Białorusi i Ukrainy, ale także z polskich parafii prowadzonych przez chrystusowców. Obecni są duszpasterze polonijni, siostry misjonarki, bracia i alumni Seminarium Zagranicznego z Poznania oraz członkowie Ruchu Apostolatu Emigracyjnego.

?Tegoroczna polonijna pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się w duchu patriotyzmu, umiłowania Ojczyzny, w duchu troski o nasz kraj tu i teraz - wyjaśnia ks. Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Migracyjnego w Poznaniu, organizator spotkania ? Głównym celem naszego przybycia jest to, aby poczuć tą duchową więź, a jednocześnie odbudować ten patriotyzm, który jest mocno zakorzeniony w naszych rodakach żyjących poza Polską, którzy nieustannie tęsknią, mimo, że mieszkają tam wiele lat, to tęsknią do tych swoich małych ojczyzn tu, w Ojczyźnie, w Polsce?.

?Najnowsze dane przekazują nam informacje, że ponad 18 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszka poza granicami naszego kraju, czyli możemy stwierdzić, że 33% Polaków mieszka poza Polską ? wylicza ks. Wójcik - Najwięcej jest w Stanach Zjednoczonych - 10 mln, 2 mln w Niemczech, ponad 1 mln na terenie Wielkiej Brytanii, i dalej są poszczególne kraje europejskie, gdzie non stop ?młoda fala? emigracyjna poszukuje pracy i wypływa z naszej Ojczyzny. Ale co jest wielką nadzieją, są też powroty, i to liczne powroty z Europy Zachodniej, więc jest też ta reemigracja, a to jest dużą nadzieją dla na Polaków i Polski?.

Ks. Ryszard Karapuda jest kapelanem Polaków w Żytomierzu na Ukrainie. Z grupą wiernych przybył na jasnogórskie Czuwanie. ?Oni często mówią - my nie jesteśmy Polonią, jesteśmy Polakami ? opowiada ks. Karapuda - Ponieważ Polonia to ci, którzy wyjeżdżają, a Polacy to ci, którzy pozostają. Jedna kobieta z Lwowa mówiła: jestem Polką i nią pozostanę, to Polska nas zostawiała, odjechała, a myśmy tu zostali. Polacy mieszkający na kresach, a więc Kamieniec Podolski, dawne Kresy Wschodnie, Żytomierz, Kijów, Wołyń i wiele innych miejsc, ci ludzie bardzo wiele przecierpieli, jeżeli chodzi o wiarę. Pamiętam osobę bpa Jana Olszańskiego, który często powtarzał, że dzięki modlitwie na różańcu wiara przetrwała na tych terenach, gdzie było tak mało księży, gdzie wiara była bardzo prześladowana?.

Zuzanna i Andrzej Matuszewscy przyjechali z Polskiej Misji Katolickiej z Niemiec: ?Przyjeżdżamy tutaj już od kilku lat, a teraz tym bardziej, bo nasz syn jest już na piątym roku seminarium chrystusowców ? mówi Zuzanna ? Matka Boża nas przyciąga, żeby dziękować za powołanie i prosić o to, aby wytrwał do końca, i żeby inni wytrwali. Co roku przyjeżdżamy do Matki Bożej. Jasna Góra to jest dla nas najważniejsze miejsce, bo tu jest nasza Matka i to w naszej Ojczyźnie. Mieszkamy za granicą już prawie 30 lat, a tutaj przyjeżdżamy zawsze do naszej Mamy?.

?Początki emigracji były trudne, teraz człowiek ma już pracę, ale tęsknimy za Ojczyzną i nie jest wykluczone, że wrócimy? ? dodaje Zuzanna.

Natalia Jakubowska i Alina Szymanowska, mają polskie korzenie i przyjechały na Jasną Górę z Doniecka. ?Zawsze w Doniecku towarzyszyli nam księża chrystusowcy i przyjechaliśmy tutaj z nimi kilka lat temu po raz pierwszy, i zawsze staramy się tu być ? podkreśla Natalia ? Jasna Góra to szczególne miejsce, przywieźliśmy dużo intencji, dużo osób poprosiło o modlitwę i złożymy te modlitwy przed ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej?. ?Ja przyjechałam tutaj, żeby pomodlić się nie tylko za Polonię, ale też za wszystkich z Doniecka, rodzinę i znajomych? ? mówi Alina.

posłuchaj rozmów

Alina Fulart i Jula Fulart są małżeństwem polsko-węgierskim pochodzącym z Budapesztu. ?Jesteśmy tutaj co roku już od kilkunastu lat, odkąd nas księża chrystusowcy do tego namówili po raz pierwszy, a teraz to ciągnie, inaczej nie można, jak zbliża się ten termin to trzeba przyjechać, inaczej nie można, by nabrać energii? ? podkreśla Alina.

?Ja jestem Węgrem, a paulini to jest węgierski zakon, poza tym czuję się zawsze w obowiązku przyjechać i modlić za Polaków, zwłaszcza, że moja żona jest Polką. Wracając do domu człowiek czuje się całkowicie wyzwolony, czuje się naprawdę cudnie? ? podkreśla Jula Fulart.

posłuchaj rozmów 

Wierni uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, którego rozważania poprowadził ks. Ryszard Głowacki, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego. ?Dziękując za dar wolności sięgamy do dziedzictwa, które zostawili nam nasi wielcy rodacy kształtujący polską drogę do wolności ? powiedział podczas rozważania ks. Ryszard Głowacki - Tych trzech wielkich naszych rodaków (Prymasa Augusta Hlonda, Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Ojca Świętego Jana Pawła II) łączyło przekonanie, że my Polacy, nasza Matko i Królowo, w każdym momencie naszej osobistej i narodowej historii, u Ciebie szukając pomocy, czyniąc wszystko, co mówi nam Twój Syn, wybieramy właściwą drogę przez historię, tak w wymiarze osobistym jak i narodowym?.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza św. odprawiona o północy pod przewodnictwem bpa Stanisława Stefanka, chrystusowca, bpa seniora diec. łomżyńskiej.

Na początku Mszy św. ks. Wiesław Wójcik odczytał listy z pozdrowieniami od: abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski; abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski; bpa Wiesława Lechowicza, delegata KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej, słowa pozdrowienia przesłał również Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Eucharystia transmitowana była przez TV Trwam, Radio Maryja i Radio Jasna Góra. Przeprowadzona została także transmisja internetowa przez kanał Youtube jasnogórskiego sanktuarium oraz strony internetowe: www.jasnagora.pl /sygnał video/ i www.jasnagora.com /sygnał audio/.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es, mś
2018-10-20, sobota, godz. 12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruch Apostolatu Emigracyjnego, powered by Joomla!; Joomla templates provided by Web Hosting Art