Home Ks. J. Bakalarz TChr, "Misjonarz migrantów"
Misjonarz migrantów

w prawodawstwie powszechnym Kościoła

Poznań 1992Wstęp PDF Drukuj Email

Prawodawstwo posoborowe przyniosło po raz pierwszy doniosła deklarację, że cały Lud Boży jest odpowiedzialny za ewangelizację migrantów. Trawersując znane adagium dotyczące misji ("Cały Kościół jest misyjny") deklarację tę można wyrazić słowami: cały Kościół ewangelizuje migrantów.

Więcej…
 
Część I PDF Drukuj Email

Geneza i rozwój instytucji misjonarza migrantów

 

Historia duszpasterza migrantów nie została dotąd opracowana. W całkowitym mroku pozostaje zagadnienie genezy tego duszpasterza. Wzmianki kanonistów na ten temat odwołują się do świadectw nie wcześniejszych niż z VIII wieku. Wnikliwsze jednak badania pozwalają przesunąć tą cezurę czasową do samych początków Kościoła.

Więcej…
 
Rozdział I PDF Drukuj Email

Okres do Soboru Luterańskiego IV

 

Podstawowa kwestia, która tu należy rozstrzygnąć, brzmi: czy, kiedy i na jakim tle kształtowały się początki duszpasterstwa etnicznego czyli - stosując nowsza terminologię - duszpasterstwa migracyjnego - brak w tym okresie stosownych przepisów prawa powszechnego zmusza do wielokierunkowych poszukiwań w oparciu o źródła biblijne i historyczne, a także - począwszy od wczesnego średniowiecza - o prawodawstwo partykularne.

Więcej…
 
Rozdział II PDF Drukuj Email

Okres od Soboru Laterańskiego IV do Trydenckiego

 

W okresie szczytowego średniowiecza Kościół był jeszcze - mimo dominującego w nim ducha uniwersalizmu - dostatecznie otwarty na pluralizm kultur, czego wyrazem było m.in. duszpasterstwo etniczne. Jego rozwojowi sprzyjała budząca się "gorączka nacjonalistyczna", a jeszcze bardziej ożywiono migracja (kolonizacja, handel, ruch pielgrzymkowy) w Europie oraz próby ekspansji na kontynenty azjatycki i afrykański1.  Poniższe rozważania dotyczą postaw prawnych duszpasterstwa etnicznego, osoby duszpasterza i form jego pracy duszpasterskiej.

Więcej…
 
Rozdział III PDF Drukuj Email

Okres od Soboru Trydenckiego do Watykańskiego II

 

W tym okresie w Kościele dominowała tendencja uniformistyczna. W odróżnieniu od wspólnot niekatolickich, które zamykały się w swych partykularyzmach, Kościół akcentował swą uniwersalna jedność: doktrynalną, prawną, liturgiczną i językową.1 

Więcej…
 
Rozdział IV PDF Drukuj Email

Sobór Watykański II i prawodawstwo posoborowe

 

Do Soboru Watykańskiego II instytucja misjonarza była prawnie zharmonizowana z duszpasterstwem zwyczajnym, ale faktycznie funkcjo­nowała jakby na uboczu zwyczajnych struktur duszpasterskich. Od Soboru zaczął się nowy okres jej rozwoju, o czym zadecydowały dwa czynniki: zmieniony charakter współczesnej migracji i zapoczątkowana przez tenże Sobór odnowo Kościoła.

Więcej…
 


Ruch Apostolatu Emigracyjnego, powered by Joomla!; Joomla templates provided by Web Hosting Art